Persoonlijk

Even voorstellen: mijn naam is Marianna van de Wint en ik ben deze praktijk op eigen initiatief gestart om zoveel mogelijk uit mijn ‘rugzak’/kunstzinnige vak te delen met anderen.
Onze creativiteit is een scheppingsbron die ons voedt en heelt. Kleur, vorm en lijn zet ons aan tot verandering. We leven in een wereld van kleuren, al beseffen we dat niet altijd.

AntromareBer

Naast veel werkervaringen, zoals werken met mensen met c.v.a., astma, angsten, bewegingsproblemen of depressie dan wel een workshop geven aan ex-psychiatrische cliënten tijdens hun reïntegratie-traject en voordien met kinderen van 4-12 jaar en jongeren met een verstandelijke beperking, heb ik allerlei creatieve cursussen gevolgd.

Deze twee rode draden in mijn leven ‘graag werken met mensen’ en ‘veel aan creativiteit’ doen kwamen samen in de opleiding voor kunstzinnig therapeute aan “Akademie De Wervel”.

AntromareSky

Al jaren geef ik met veel plezier kunstzinnige seizoensactiviteiten in een zorginstelling met dagbesteding voor mensen
met allerlei zorgvragen.

Voor de eerdergenoemde werkvelden heb ik de benodigde opleidingen gedaan (zie onder)
Laatstelijk op Hogeschool Leiden voor Bachelor- Art Therapist.
Ik ben aangesloten bij de NVKToag en de NVAZ.

drawing1

Opleidingen
Hoge School Leiden              Bachelor of Art Therapist
Academie de Wervel             Opleiding Kunstzinnig Therapeute
Sociale Academie CICSA     Middelbare Beroeps Opleiding Inrichtings-Werk
Alg. Zwakzin. Zorg               Opleiding Pedagogisch medewerkster
In mijn jeugd:                        MULO-B
Meerdere creatieve cursussen